18:29 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Danh mục

Liên kết

Quy chế Đoàn Thanh tra
Công báo
Logo_ThanhTraChinhPhu
Văn Bản Luật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 289

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9145

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 383123

Trang nhất » Chuyên đề Thanh tra

Video Clips Video Clips

Chuyên đề năm 2017 (22 video) (620 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/02/2017 [ Đã xem: 59] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/02/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/01/2017 [ Đã xem: 50] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/01/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/01/2017 [ Đã xem: 36] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/01/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/02/2017 [ Đã xem: 48] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/02/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/3/2017 [ Đã xem: 61] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/3/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/3/2017 [ Đã xem: 30] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/3/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/4/2017 [ Đã xem: 25] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/4/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/4/2017 [ Đã xem: 23] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/4/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/5/2017 [ Đã xem: 17] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/5/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/5/2017 [ Đã xem: 19] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/5/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/6/2017 [ Đã xem: 18] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/6/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/6/2017 [ Đã xem: 20] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/6/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/7/2017 [ Đã xem: 16] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/7/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/7/2017 [ Đã xem: 14] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/7/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/8/2017 [ Đã xem: 17] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/8/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/8/2017 [ Đã xem: 12] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/8/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/9/2017 [ Đã xem: 12] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/9/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/9/2017 [ Đã xem: 11] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/9/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/10/2017 [ Đã xem: 12] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/10/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/10/2017 [ Đã xem: 10] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/10/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/11/2017 [ Đã xem: 9] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/11/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/11/2017 [ Đã xem: 6] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/11/2017

Chuyên đề năm 2016 (24 video) (945 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/8/2016 [ Đã xem: 50] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/8/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/10/2016 [ Đã xem: 33] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/10/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/9/2016 [ Đã xem: 59] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/9/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/9/2016 [ Đã xem: 27] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/9/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/11/2016 [ Đã xem: 54] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/11/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/10/2016 [ Đã xem: 33] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/10/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/11/2016 [ Đã xem: 95] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/11/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/12/2016 [ Đã xem: 31] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/12/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/12/2016 [ Đã xem: 31] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/12/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/7/2016 [ Đã xem: 41] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/7/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/7/2016 [ Đã xem: 32] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/7/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/6/2016 [ Đã xem: 35] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/6/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/6/2016 [ Đã xem: 34] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/6/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/8/2016 [ Đã xem: 34] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/8/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/5/2016 [ Đã xem: 30] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/5/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/5/2016 [ Đã xem: 33] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/5/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/4/2016 [ Đã xem: 42] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/4/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/3/2016 [ Đã xem: 61] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/3/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/3/2016 [ Đã xem: 31] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/3/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/4/2016 [ Đã xem: 35] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/4/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/02/2016 [ Đã xem: 31] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/02/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 22/02/2016 [ Đã xem: 32] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 22/02/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/01/2016 [ Đã xem: 32] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/01/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/01/2016 [ Đã xem: 34] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/01/2016

Chuyên đề năm 2015 (5 video) (212 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/12/2015 [ Đã xem: 35] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/12/2015
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/12/2015 [ Đã xem: 38] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/12/2015
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/11/2015 [ Đã xem: 43] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/11/2015
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/11/2015 [ Đã xem: 33] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/11/2015
THANH TRA KIÊN GIANG: KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THANH TRA [ Đã xem: 34] THANH TRA KIÊN GIANG: KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THANH TRA


 

LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu

Thanh tra Kiên Giang

Thanh tra tỉnh Kiên Giang 1. Ngày thành lập của cơ quan Thanh tra tỉnh: 10/9/1976 2. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ: - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006 - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001 - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân...