20:27 ICT Thứ hai, 19/02/2018

Danh mục

Liên kết

Quy chế Đoàn Thanh tra
Công báo
Logo_ThanhTraChinhPhu
Văn Bản Luật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 366

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5376

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 404088

Trang nhất » Chuyên đề Thanh tra

Video Clips Video Clips

Chuyên đề năm 2017 (24 video) (842 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/02/2017 [ Đã xem: 71] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/02/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/01/2017 [ Đã xem: 56] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/01/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/01/2017 [ Đã xem: 43] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/01/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/02/2017 [ Đã xem: 60] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/02/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/3/2017 [ Đã xem: 78] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/3/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/3/2017 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/3/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/4/2017 [ Đã xem: 35] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/4/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/4/2017 [ Đã xem: 33] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/4/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/5/2017 [ Đã xem: 28] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/5/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/5/2017 [ Đã xem: 28] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/5/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/6/2017 [ Đã xem: 27] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/6/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/6/2017 [ Đã xem: 27] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/6/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/7/2017 [ Đã xem: 23] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/7/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/7/2017 [ Đã xem: 23] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/7/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/8/2017 [ Đã xem: 24] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/8/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/8/2017 [ Đã xem: 20] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/8/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/9/2017 [ Đã xem: 22] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/9/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/9/2017 [ Đã xem: 19] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/9/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/10/2017 [ Đã xem: 20] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/10/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/10/2017 [ Đã xem: 17] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/10/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/11/2017 [ Đã xem: 16] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/11/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/11/2017 [ Đã xem: 12] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/11/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/12/2017 [ Đã xem: 14] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/12/2017
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/12/2017 [ Đã xem: 6] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/12/2017

Chuyên đề năm 2016 (24 video) (1133 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/8/2016 [ Đã xem: 57] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/8/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/10/2016 [ Đã xem: 41] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 03/10/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/9/2016 [ Đã xem: 67] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/9/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/9/2016 [ Đã xem: 36] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/9/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/11/2016 [ Đã xem: 63] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/11/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/10/2016 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 17/10/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/11/2016 [ Đã xem: 112] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/11/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/12/2016 [ Đã xem: 38] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 19/12/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/12/2016 [ Đã xem: 38] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/12/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/7/2016 [ Đã xem: 53] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/7/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/7/2016 [ Đã xem: 39] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/7/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/6/2016 [ Đã xem: 43] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 20/6/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/6/2016 [ Đã xem: 41] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 06/6/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/8/2016 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/8/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/5/2016 [ Đã xem: 39] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/5/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/5/2016 [ Đã xem: 39] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/5/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/4/2016 [ Đã xem: 48] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/4/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/3/2016 [ Đã xem: 67] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/3/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/3/2016 [ Đã xem: 37] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/3/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/4/2016 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/4/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/02/2016 [ Đã xem: 39] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/02/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 22/02/2016 [ Đã xem: 36] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 22/02/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/01/2016 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 04/01/2016
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/01/2016 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 18/01/2016

Chuyên đề năm 2015 (5 video) (243 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/12/2015 [ Đã xem: 40] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 21/12/2015
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/12/2015 [ Đã xem: 44] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 07/12/2015
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/11/2015 [ Đã xem: 49] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 16/11/2015
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/11/2015 [ Đã xem: 38] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 02/11/2015
THANH TRA KIÊN GIANG: KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THANH TRA [ Đã xem: 38] THANH TRA KIÊN GIANG: KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THANH TRA

Chuyên đề năm 2018 (3 video) (31 lượt xem)
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/01/2018 [ Đã xem: 12] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 01/01/2018
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/01/2018 [ Đã xem: 5] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 15/01/2018
CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/02/2018 [ Đã xem: 5] CHUYÊN ĐỀ: THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NGÀY 05/02/2018


 

LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu

Thanh tra Kiên Giang

Thanh tra tỉnh Kiên Giang 1. Ngày thành lập của cơ quan Thanh tra tỉnh: 10/9/1976 2. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ: - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006 - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001 - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân...