12:40 EDT Thứ sáu, 20/04/2018

Danh mục

Liên kết

Quy chế Đoàn Thanh tra
Công báo
Logo_ThanhTraChinhPhu
Văn Bản Luật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 297

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7281

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 424555

Trang nhất » Tin tức » Thông tin tuyên truyền

Phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ hai - 21/03/2016 04:05
Ngày 11/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, mục đích là:

Một, thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc bầu cử.

Hai, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức tốt công tác bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ba, tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2016; tổ chức xét khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, đảm bảo công khai, dân chủ.

Nội dung của đợt thi đua gồm:

Một là, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, doanh nghiệp (gọi chung là cơ quan, địa phương, đơn vị) phát động hưởng ứng đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngay từ những tháng đầu năm 2016, gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2016.

Hai là, tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ba là, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo chức trách nhiệm vụ được phân công; ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử.

Bốn là, tổ chức bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định; giải quyết kịp thời theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Năm là, bầu đúng, bầu đủ và đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và cấp trên được phân bổ.
Đối tượng thi đua: là các tập thể (các tổ chức bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; phòng, ban và tương đương trực thuộc sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện), cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen.

Về tiêu chuẩn khen thưởng:

Một là, đối với tổ chức bầu cử huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn:
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đạt các tiêu chuẩn: (1) Phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết); (2) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn; (3) Có kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo của cử tri; đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo; (4) Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 95% trở lên, kết quả bầu cử đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm), kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định; (5) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể ở trên đạt tiêu chuẩn sau: (1) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên.

Hai là, đối với các tập thể là sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tập thể thuộc sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện được phân công trực tiếp tham gia công tác bầu cử:
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể là sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trực tiếp tham gia công tác bầu cử tiêu biểu xuất sắc.

Ba là, đối với cá nhân:
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp; có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc đạt các tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bốn là, tiêu chuẩn tặng Giấy khen do cơ quan, địa phương, đơn vị có thẩm quyền tặng Giấy khen quy định phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao.
Về số lượng: Uỷ ban Bầu cử tỉnh sẽ chọn 05 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Uỷ ban bầu cử tỉnh sẽ chọn lựa và thông báo 05 tập thể là Uỷ ban bầu cử huyện, thị xã, thành phố; 05 tập thể sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh trực tiếp tham gia công tác bầu cử; Chọn không quá 02 cá nhân tiêu biểu là thành viên Uỷ ban bầu cử huyện, thị xã, thành phố (do Uỷ ban bầu cử cấp huyện bình chọn); không quá 05 cá nhân tiêu biểu là thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh và các tiểu ban của Uỷ ban bầu cử tỉnh (do Uỷ ban bầu cử tỉnh chọn và thông báo; mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 02 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu (riêng huyện Giồng Riềng, Hòn Đất chọn 03 tập thể và 06 cá nhân; huyện Kiên Hải chọn 01 tập thể và 02 cá nhân); mỗi sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trực tiếp tham gia công tác bầu cử lựa chọn không quá 02 tập thể trực thuộc, 02 cá nhân tiêu biểu.

Về thủ tục, hồ sơ khen thưởng: Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, cụ thể số lượng 01 bộ (khen cấp tỉnh); 03 bộ (khen cấp nhà nước) gồm: Tờ trình của sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện (cơ quan trình); Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan trình; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo Mẫu số 7, Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ) và File điện tử của hồ sơ; Hồ sơ gởi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30/5/2016.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này triển khai phát động và tổ chức thực hiện. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

Tác giả bài viết: Hà Chiến

Nguồn tin: www.kiengiang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

Học tập và làm theo lời Bác

Học tập HCM

Giới thiệu

Thanh tra Kiên Giang

Thanh tra tỉnh Kiên Giang 1. Ngày thành lập của cơ quan Thanh tra tỉnh: 10/9/1976 2. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ: - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006 - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001 - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân...